Παιδιά στην δεύτερη σύγχρονη συνάντηση μας ασχοληθήκαμε με τα τρίγωνα.

Στην παράγραφο 3.1 του βιβλίου σας υπάρχουν

  • τα κύρια στοιχεία του τριγώνου (κορυφές, πλευρές, γωνίες)
  • τα είδη των τριγώνων (ως προς τις γωνίες και ως προς τις πλευρές)
  • τα δευτερεύοντα στοιχεία του τριγώνου (διάμεσος, ύψος και διχοτόμος

Αφού διαβάστε την θεωρία της παραγράφου να κάνετε τις ασκήσεις 1,2,3,4

και να συμπληρώστε το πινακάκι της δραστηριότητας για το σπίτι.

 

Στη τρίτη σύγχρονη συνάντησή μας ασχοληθήκαμε με το άθροισμα γωνιών τριγώνου (αρχή παραγράφου 3.2)

κάναμε την προτεινόμενη άσκηση στο Geogebra

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5587

και υπολογίσαμε τις γωνίες σε διάφορα τρίγωνα (ισοσκελές ορθογώνιο, ισοσκελή αμβλυγώνια, ισόπλευρο, σκαληνά ορθογώνια κ.α.)

άσκηση 7 για το σπίτι.

Μαθηματικά: Σύγχρονή συνάντηση Νο 2 και 3