Μία νέα διαδικτυακή εκπαιδευτική πρωτοβουλία για τα παιδιά των ομογενών από το Υπουργείο Εξωτερικών για τα παιδιά της ομογένειας.

Μία νέα διαδικτυακή εκπαιδευτική πρωτοβουλία για τα παιδιά των ομογενών

Δελτίο Τύπου

Μία νέα διαδικτυακή εκπαιδευτική πρωτοβουλία για τα παιδιά των ομογενών