Γεια σας, παιδιά! Σας επισυνάπτω την παρουσίαση για την 1η Διδακτική Ενότητα με τις ερωτήσεις και τα παράλληλα κείμενα που συζητήσαμε κατά τη σύγχρονη διαδικτυακή μας συνάντηση στις 30.04.20. Καλό είναι να χρησιμοποιήσετε την παρουσίαση κατά την επανάληψη της ενότητας και να μπορείτε να έχετε ολοκληρωμένες απαντήσεις στο σύνολο των εργασιών. Περιμένω την εργασία σας πάνω σε ένα από τα παράλληλα κείμενα στο mail μου (yioulapoliti@hotmail.com) ή με φωτογραφία στο WhatsApp. Καλή δουλειά!

Διδακτική Ενότητα 1η

Διδακτική Ενότητα 1η