Για το μάθημα της Δευτέρας, να έχετε προετοιμάσει τα θέματα που ακολουθούν στη Βιολογία.

Ιδανικά θα ήταν τις ασκήσεις που θα λύσετε να τις αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας ώστε να τις παρουσιάσετε εσείς στο μάθημα

Β6