Μετά την τελευταία σύγχρονη διαδικτυακή συνάντηση μας στο μάθημα της ιστορίας, θα πρέπει να απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση:

Ποιον σκοπό εξυπηρετούσε ο θεσμός των λειτουργιών στην αρχαία Αθήνα και ποιες ήταν οι σημαντικότερες λειτουργίες;

Οι απαντήσεις σας να αποσταλούν μέχρι το επόμενο διαδικτυακό μάθημα μας στην ιστορία, είτε στο email giannisretziki@yahoo.gr, είτε στο WhatsApp.

Σας ευχαριστώ και περιμένω τις απαντήσεις σας.

Ιστορία