Λόγω της προσωρινής αναστολή λειτουργίας με φυσική παρουσία μαθητών των γερμανικών σχολείων στη περιοχή του Ντόρτμουντ και σύμφωνα με την υπ’  αρίθμ.  421/Φ32/16-04-2021 απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης του Βερολίνου σας ενημερώνουμε ότι θα συνεχιστεί η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Ελληνικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ντόρτμουντ την Πέμπτη 22/4/2021 και την Παρασκευή 23/11/2021. Έτσι λοιπόν δεν θα χρειαστεί για αυτή την εβδομάδα να κάνετε το Corona-Test σε κάποιο διαγνωστικό κέντρο.

 

Εκ της Διευθύνσεως

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση έως και 23.04.2021