Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστή/ρίστριας και επιστάτη/τριας – Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ