Πρόγραμμα από 20.09 έως σήμερα – Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τάξη

Το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά εκπαιδευτικό

        

 

Το πρόγραμμα σε μορφή pdf ανά τάξη μπορείτε να το βρείτε εδώ και ανα εκπαιδευτικό εδώ

Πρόγραμμα από 20.09 έως σήμερα