Την επιστολή του Αν. Συντονιστή Εκπ/σης Βερολίνου για την χρήση μάσκας και λοιπών μέτρων προστασίας μπορείτε να την βρείτε εδώ

Τήρηση μέτρου χρήσης μάσκας και λοιπών μέτρων προστασίας