Εξετάσεις 2018 – Ύλη Μαθηματικών Γ’ Γυμνασίου – Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ

Ύλη Μαθηματικών Γ’ Γυμνασίου

Άλγεβρα

1.1 –
Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις – συμπληρώσεις)
Δυνάμεις πραγματικών αριθμών
Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού

1.2 –
Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα
Αλγεβρικές παραστάσεις- Μονώνυμα
Πράξεις με μονώνυμα

1.3 –
Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων

1.4 –
Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων

1.5 –
Αξιοσημείωτες ταυτότητες, χωρίς τις υποπαραγράφους: ε) «Διαφορά κύβων – Άθροισμα κύβων»

1.6 –
Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων, χωρίς την υποπαράγραφο: δ) «Διαφορά – άθροισμα κύβων» και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής χ² + (α + β)x + αβ»

1.8 –
Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων

1.9 –
Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

2.2 –
Εξισώσεις δευτέρου βαθμού
Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων
Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου.

 

Γεωμετρία

1.1 –
Ισότητα τριγώνων

1.2 –
Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων

1.3 –
Θεώρημα Θαλή

 

Ο Εκπαιδευτικός

Βασίλης Κασαπίδης ΠΕ19

Εξετάσεις 2018 – Ύλη Μαθηματικών Γ’ Γυμνασίου