Ύλη Μαθηματικών Β’ Γυμνασίου

Άλγεβρα

Βιβλίο Α’ Γυμνασίου
7.7 –
Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών
7.8 –
Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό
7.9 –
Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο

Βιβλίο Β’ Γυμνασίου
1.1 –
Η έννοια της μεταβλητής – Αλγεβρικές παραστάσεις
1.2 –
Εξισώσεις α’ βαθμού
1.4 –
Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων

2.1 –
Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού
2.2 –
Άρρητοι αριθμοί – Πραγματικοί αριθμοί

 

Γεωμετρία

1.3 –
Εμβαδά επίπεδων σχημάτων
1.4 –
Πυθαγόρειο θεώρημα

2.1 –
Εφαπτομένη οξείας γωνίας
2.2 –
Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας, χωρίς την παρατήρηση β της σελίδας 143

 

Ο Εκπαιδευτικός

Βασίλης Κασαπίδης ΠΕ19

Εξετάσεις 2018 – Ύλη Μαθηματικών Β’ Γυμνασίου