Αγαπημένο Β1, σας στέλνω τα κείμενα που συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της σύγχρονης διαδικτυακής μας συνάντησης Ο ρόλος και η ουσία της τέχνης και Η αισθητική αγωγή στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και τα δύο ποιήματα Κωνσταντίνος Καβάφης, Το πρώτο σκαλί και Τ. Καραγεωργίου, Ποιητική Τεχνολογία για τη διαθεματική προσέγγιση με τη Λογοτεχνία που επίσης εξετάσαμε. Τέλος, επισυνάπτω το σύνδεσμο με την κοινόχρηστη παρουσίαση Έκφραση-Έκθεση: Τέχνη που έχετε να δουλέψετε μέχρι το επόμενο μας μάθημα. Ανυπομονώ!

Έκφραση-Έκθεση Β1 Λυκείου