Γεια σας και πάλι! Να ξαναδιαβάσετε τους στίχους 1-172 της Ραψωδίας π, που μελετήσαμε στη σύγχρονη διαδικτυακή μας συνάντηση την Τετάρτη 29.04.20 και να απαντήσετε στο Ερωτηματολόγιο που σας επισυνάπτω. Στη συνέχεια, να γράψετε την απάντηση στην εργασία 3 από τη σελ. 126 του σχολικού σας βιβλίου. Καλή δουλειά!

Ερωτηματολόγιο

Ομήρου Οδύσσεια – Ραψωδία π, στίχοι 1-172