Ωρολόγιο πρόγραμμα σχολείου από 11.09.2022

Το πρόγραμμα του Γυμνασίου Λυκείου Ντόρτμουντ που ισχύει από 11.09.2022 μπορείτε να το βρείτε ανά τμήμα εδώ και ανά εκπαιδευτικό εδώ