Προκήρυξη Καθαριστών/Καθαριστριών και Επιστάτη/Επιστάτριας

Ανακοίνωση Η Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου-Λυκείου Ντόρτμουντ θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού τριών (03) θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 10/08/2022 έως 21/06/2023 και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του παρακάτω σχολείου από 10/08/2022 έως 21/06/2023.…