Επιλογή οικονομικής προσφοράς 4ημερης εκδρομής στο Στρασβούργο

Την Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:30, στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Ελληνικού Γυμνασίου Λύκείου Νττόρτμουντ, συγκροτήθηκε Επιτροπή βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της Υ.Α. 20883/ΓΔ4/13-2-2020 “Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών για να εξετάσει και…