Εξετάσεις 2018 – Ύλη Μαθηματικών Β’ Γυμνασίου

Ύλη Μαθηματικών Β’ Γυμνασίου Άλγεβρα Βιβλίο Α’ Γυμνασίου 7.7 – Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών 7.8 – Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό 7.9 – Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο Βιβλίο Β’ Γυμνασίου 1.1 – Η έννοια της μεταβλητής –…

Εξετάσεις 2018 – Ύλη Μαθηματικών Γ’ Γυμνασίου

Ύλη Μαθηματικών Γ’ Γυμνασίου Άλγεβρα 1.1 – Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις – συμπληρώσεις) Δυνάμεις πραγματικών αριθμών Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού 1.2 – Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα Αλγεβρικές παραστάσεις- Μονώνυμα Πράξεις με μονώνυμα 1.3 – Πολυώνυμα – Πρόσθεση και…

Εξετάσεις 2018 – Ύλη Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών Β Λυκείου

Θεωρία και ασκήσεις Κεφάλαιο 2.2. Αλγόριθμοι 2.2.1. Ορισμός αλγορίθμου 2.2.5. Αναπαράσταση αλγορίθμου 2.2.6. Δεδομένα και αναπαράστασή τους 2.2.7. Εντολές και δομές αλγορίθμου 2.2.7.1. Εκχώρηση, Είσοδος και Έξοδος τιμών 2.2.7.2. Δομή ακολουθίας 2.2.7.3. Δομή επιλογής 2.2.7.4. Δομή επανάληψης (Εντολές Για ……