Ιστορία

Ιστορία.Β.Γυμνασίου Γεια σας παιδιά, σας στέλνω το σχεδιάγραμμα του επόμενου μαθήματος Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης (σελ. 59-61) Διαβάστε το παράθεμα στην σελίδα 59 και απαντήστε στην ερώτηση 2 που βρίσκεται στην σελίδα 61. Στείλτε μου την…